เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุวิน พึ่งเงิน

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอำเภอศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอศรีสัชนาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอศรีสัชนาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอสวรรคโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอสวรรคโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)