การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสุวิน  พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านให้มีคุณภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)