“พัฒนาชุมชนสุโขทัย ร่วมต้อนรับพ่อเมืองสุโขทัยคนใหม่”

“พัฒนาชุมชนสุโขทัย ร่วมต้อนรับพ่อเมืองสุโขทัยคนใหม่”

วันนี้ 30 กันยายน 2560 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ที่เดินทางเข้ากราบสักการะพระแม่ย่า และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายนำอาหาร “ข้าวเปิ๊บ” มาให้บริการแก่ผู้ที่มาต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ พี่น้องพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) ด้วยความยินดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)