กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

วันนี้ (6 ตุลาคม 2560)

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี  จำนวน 2 ราย คือ

1.นางลำพา สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

2.นายเอ็กซ์ตร้า เขตบรรพต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีสัชนาลัย

จากนั้นพี่น้องข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงานต่อไป และร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นดอกดาวเรือง

ได้รับเกียรติจากดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)