วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV.พช.

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV.พช.เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) หลักสี่ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)