วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยก่อนวาระการประชุม หอการค้าจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ หจก.ทรงคุณการโยธา (1988) มอบเงินจำนวน 37,750 บาท และ หจก.ดาวชมภูสุโขทัย โดยนายสุรพล อังศิริจินดา มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 Run For the King

ในการนี้นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเป็นประธานการเลือกตั้งกรรมการและพิจารณากำหนดอำนาจคณะกรรมการฯ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเก่าหมดวาระลง โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)