“รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

“รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง  พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ณ วัดโบสถ์ ม.5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับ นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานฯ  และนายกอย มีเกิด กำนันตำบลเมืองบางขลัง รายงานผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และกล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นวัตวิถี ของบ้านวัดโบสถ์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม และศึกษาศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ และโมเดลเมืองบางขลัง รวมถึงเป็นประธานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)