วันนี้ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุโขทัย

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย”

วันนี้ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ จำนวน 231 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี รวมจำนวน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ

โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประสบผลสำเร็จให้ประธานฯและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเยี่ยมชมบูธการจัดนิทรรศการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย โดยมีการนำผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ผลการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงรางวัลที่ได้รับต่างๆ ของหมู่บ้านชุมชน มาจัดแสดงภายในงาน

 

จากนั้น เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 พื้นที่ คือ บ้านใหม่บางกระบาน หมู่ 7 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ บ้านซ่าน หมู่ 1 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 หมู่บ้านมีความโดดเด่น มีผู้นำที่มีจิตใจที่เข็มแข็ง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ สามารถลดความรุนแรงเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านที่มีความเข็มแข็ง และยังต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้พื้นที่อื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปต่อยอดในพื้นที่อื่นได้

(Visited 1 times, 1 visits today)