ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

“จัดงานวันสุดท้าย มหกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP “สุโขทัย ดินแดน แห่งความสุข” พบกับจุดเช็คอิน ชิคๆ มนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย ผลิตภัณฑ์ OTOP อันเลื่องชื่อ”

นที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมทำบุญไหว้พระถวายสังฆทาน สักการะพระแม่ย่า เก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน องค์พระแม่กวนอิม และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสุโขทัย