จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอำเภอศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอศรีสัชนาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/09/2561)

ประกาศอำเภอเมืองสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย(อำเภอเมืองสุโขทัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/09/2561)

ประกาศอำเภอทุ่งเสลี่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอทุ่งเสลี่ยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/08/2561)

ประกาศอำเภอบ้านด่านลานหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอบ้านด่านลานหอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27/08/2561)