จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลักที่ ๑.๔ ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าชุมชนและวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(18/01/2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/12/2560)