คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย (อำเภอศรีสัชนาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/09/2561)

ประกาศอำเภอเมืองสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย(อำเภอเมืองสุโขทัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/09/2561)