การประชุมโครงการ OTOP ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

วันนี้ (23 ธค.58) นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมโครงการ OTOP ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด โดยมีนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)