โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1

วันที่ 23 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 โดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมอบแนวทางการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. แก่ผู้บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ อ.ทุ่งเสลี่ยม และอ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)