ประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือนมกราคม

วันนี้ (4 ม.ค.59) เวลา 13.30 น. นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)