การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย

นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอแนวทางการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้าและผู้ขายในร้านค้าประชารัฐ และแนวทางการบริหารจัดการร้านค้า ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3

(Visited 1 times, 1 visits today)