การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย บรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังสตรี กับการแก้ปัญหาภัยแล้งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559 โดยเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย การจัดงานวันสตรีสากล และการจัดทำแผนปฎิบัติการของคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4

(Visited 1 times, 1 visits today)