การประชุมทีมตรวจสุขภาพการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พบปะทีมตรวจสุขภาพทางการเงิน และติดตามความก้าวหน้าการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์ฯ และ กข.คจ. ในการประชุมทีมตรวจสุขภาพการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5

(Visited 1 times, 1 visits today)