วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP จังหวัดสุโขทัย ร่วมสนับสนุนสิ่งของบริจาคใน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านมัจฉากาชาด งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธุ์ 2559 โดยนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)