ประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้าน กำนันแหนบทองคำ

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้าน กำนันแหนบทองคำ บ้านชัยอุดม ม.1 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)