วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)