#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่

วันนี้(21 ม.ค.2559) เวลา 09.30 น. นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ OTOP ปี 2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน และของจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)