#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายนางสาวจริยา ปราณีบุตร หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ได้ร่วมกับสพอ.เมืองสุโขทัยให้บริการแจกเมล็ดพันธ์ผัก น้ำตะไคร้หอมกันยุง พิมเสนน้ำสมุนไพรและจำหน่ายไม้กวาดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.ลิไทพิทยาคม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)