#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2559 โดยมีพลตรีทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ และพิจารณาคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5

(Visited 1 times, 1 visits today)