#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย (คกส.จ.)

วันนี้ (26 ม.ค.59) เวลา 09.00 น. นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย (คกส.จ.) ครั้งที่ 4/2559 มีนางพิศมัย ศิริพัฒนานุกุลชัย เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5(2)

(Visited 1 times, 1 visits today)