#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# แถลงข่าวการจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (วิถีชีวิต เศรษฐกิจสุโขทัย)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดแถลงข่าวการจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (วิถีชีวิต เศรษฐกิจสุโขทัย) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานแถลงข่าว มีนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยการจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี อาทิ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เกษตรจังหวัดสุโขทัย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย กำหนดดำเนินการ จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ถนนนิกรเกษม (ริมแม่น้ำยม) หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)