#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning ผ่านระบบ TV พช.

เวลา 13.30 น. นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)