#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค

เวลา 09.00 น. นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ และจัดทำแผนปฎิบัติการประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวลาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)