#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำขบวนฝ่ายสตรีรวมใจเทิดพระเกียรติพระแม่ย่

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำขบวนฝ่ายสตรีรวมใจเทิดพระเกียรติพระแม่ย่า ร่วมบวงสรวงพระแม่ย่าและเปิดงาน พร้อมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)