#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการประชุมชี้แจงคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อรับฟังนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท

วันนี้ (9 ก.พ.59) เวลา 14.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมนายประนทต์ ปัจฉิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนายอลงกต สุขเกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการประชุมชี้แจงคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อรับฟังนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท โดยนายพิทยา กองกิจ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ ให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค ในวันที่ 11 ก.พ.59 ผ่านทางช่อง NBT และมีนายชวนินทร์ เพมะ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)