#สุโขทัย ดินแดน แห่งความสุข# ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2559 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (9 ธ.ค.59) เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2559 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)