#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดง

วันนี้ (10 ก.พ.59) นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดง โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียสละ อุทิศตน ช่วยเหลืองานของรัฐบาล ส่วนราชการต่างๆในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)