#สุโขทัย ดินแดนแ ห่งความสุข# ประชุมกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

วันนี้ (11 ก.พ.59) เวลา 09.09 น.นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยทีมงาน ประชุม staff ทีมงาน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ และสร้าง “สถานีข่าว CNS พช.สุโขทัย” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)