#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ (12 ก.พ.59) เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 5(2) ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ” ร้านค้าประชารัฐ” เพื่อพิจารณากลไกการจัดการรวบรวมและจัดส่งสินค้าเข้าร้านค้าประชารัฐ ซึ่งผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัย เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสร้างร้านค้า ” ประชารัฐสุขใจ Shop” กล่าวว่าการจัดสร้างร้านค้าประชารัฐมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มี.ค.59

(Visited 1 times, 1 visits today)