#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#การประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 5/2559

วันที่(12 ก.พ.59) เวลา 13.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 5/2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)