#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ณ เทศบาลโตนด อำเภอคีรีมาศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ณ เทศบาลโตนด อำเภอคีรีมาศ โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายพันธ์ศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ และนางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ และนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน มีนายณรงค์ริทธิ์ อุดมรัตนโยธิน นายกเทศมนตรี และนายมะนัส อุไรพันธ์ ปลัดเทศบาลให้การต้อนรับ
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำความสำคัญการจัดเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลที่ยังเหลืออีก 40% ให้ทันตามกำหนดเวลา

(Visited 1 times, 1 visits today)