#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) อำเภอเมืองสุโขทัย

นายสุวิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายชัยยะ ศรีชัยยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) โดยให้ความช่วยเหลือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลและ แก้ไขปัญหา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)