#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วางแผนดำเนินการจัดทำ “ศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย” โดยใช้ฐานข้อมูล 9 หมู่บ้าน 9 อัตลักษณ์สุโขทัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

วันที่ 17 ก.พ.59 เวลา 11.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมปรึกษาหารือกับนายชนะ เจริญพร ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย เพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำ “ศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย” โดยใช้ฐานข้อมูล 9 หมู่บ้าน 9 อัตลักษณ์สุโขทัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)