#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 ก.พ 2559 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวจริยา ปราณีบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายอลงกต สุขเกตุ นางอโณทัย แก้วกิ่ง และ นางวิภาดา คำแผน นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย โดยมีแกนนำชุมชน เช่น คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่น และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

(Visited 1 times, 1 visits today)