#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# รับฟังการให้ความรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ผ่านทาง TV พช.

นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมาย นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมรับฟังการให้ความรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ผ่านทาง TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)