#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และติดตามระบบสารสนเทศฯ อ.กงไกรลาศ

นายสุวิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายชัยยะ ศรีชัยยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และติดตามระบบสารสนเทศฯ โดยให้ความช่วยเหลือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล แก้ไขปัญหา การติดตั้งระบบสารสนเทศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ

(Visited 1 times, 1 visits today)