#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# การสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2559

ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศฯ โดยนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2559 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน มีประเด็นการสัมมนา ในหัวข้อ “พระราชหฤทัย..แห่งดวงใจพสกนิกร” และ เศรษฐกิจพอเพียง แค่ทำก็นำสุข เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร

(Visited 1 times, 1 visits today)