#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้น ผ่านระบบ video conference

นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมาย นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้น ผ่านระบบ video conference เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)