#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# พิธีเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ณ บริเวณด้านข้างสำนักงาน ธกส. จังหวัดสุโขทัย
นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน มีนายทวีรัสม์ พิทักษ์อรรณพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงาน
ซึ่งการจัดตลาดประชารัฐ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ เพื่อให้สินค้าภาคการเกษตรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่พี่น้องเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ คำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
:เครดิตภาพจาก คุณสายหยุด แสงดาว

(Visited 1 times, 1 visits today)