พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานการเปิดโครงการ”สุโขทัยพอเพียง” กิจกรรม “สตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สุขที่…สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณ แห่งความสุข

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00  น. นายธวัช  ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงและมอบหมาย ภารกิจการปฏิบัติงานการเปิดโครงการ”สุโขทัยพอเพียง” กิจกรรม “สตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 

คนไทย ไม่ทิ้งกัน ฉันใด

พัฒนาชุมชนสุโขทัย หัวใจอยู่ที่ประชาชนก็ฉันนั้น

(Visited 1 times, 1 visits today)