“พช.สุโขทัย Kick off เปิดศูนย์อำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

“พช.สุโขทัย Kick off เปิดศูนย์อำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด”ศูนย์อำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก การประสานงานด้านข้อมูล ข่าวสาร การรับสมัครฯ การตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 9 อำเภอ ต้องการความช่วยเหลือ และคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

โดยมีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย , ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ , ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ในครั้งนี้

ทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบป้ายสำหรับติดตั้งสถานที่การรับสมัครฯ ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย โดยนางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นตัวแทนรับมอบป้ายดังกล่าว

สำหรับผู้มีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามโครงการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 -17 พฤศจิกายน 2563 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย (ตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร)

สุขที่…สุโขทัย