ภาพบรรยากาศวันแรก เปิดรับสมัครลูกจ้าง 636 อัตรา ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครวันแรกคึกคัก

“ภาพบรรยากาศวันแรก เปิดรับสมัครลูกจ้าง 636 อัตรา ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครวันแรกคึกคัก”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การขับเคลื่อนของนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ระดมพลังเครือข่าย พช.สุโขทัย ขับเคลื่อนกิจกรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาสมัครกันอย่างหนาแน่น ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการรับสมัคร โดยจังหวัดสุโขทัยเปิดรับสมัครพร้อมกัน ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย (ตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร) ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใดๆทั้งสิ้น