พช.สุโขทัย จัดกิจกรรม”โครงการเข้าวัด ถือศีล ฝึกจิต พัฒนาใจ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

“พช.สุโขทัย จัดกิจกรรม”โครงการเข้าวัด ถือศีล ฝึกจิต พัฒนาใจ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย”

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานดำเนินกิจกรรม “โครงการเข้าวัด ถือศีล ฝึกจิต พัฒนาใจ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

โดยมีกิจกรรม บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการที่ดี รวมทั้งร่วมกันถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดกระชงคาราม โดยร่วมกันเก็บกวาด เช็ดถู ทำความสะอาด ศาสนสถานภายในบริเวณวัด ดังกล่าว ให้เป็นสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมจังหวัด/อำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)