พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

พช.สุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้

ในการนี้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ จังหวัดสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI
#ทำ1ต้องได้มากกว่า1
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)