จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดสุโขทัย ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน สามารถดูดซับมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ กรองมลพิษ ผลิตก๊าซออกซิเจน สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม และลดโลกร้อน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 243 ต้น ได้แก่ ต้นคูน ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร ต้นชมพูพันทิพย์ ต้นเลืองอินเดีย ต้นเหลืองเชียงราย ต้นประดู่กิ่งอ่อน ต้นตาล และต้นทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ในพิ้นที่จำนวน 6 ไร่ และได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมในกิจกรรม

ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ต้นตาล จำนวน 40 ต้นและนำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพ : ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ จังหวัดสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI
#ทำ1ต้องได้มากกว่า1
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)