จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเครือข่ายโคกหนองนาตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย

🌳โคกหนองนาบ้านสวนเองซั๊วะ🌱

🪴🤝กิจกรรมเอามื้อสามัคคี👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾
#เครือข่ายโคกหนองนาตำบล
บ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. เครือข่ายโคกหนองนาตำบลบ้านสวน นำโดย นายราเชษฐ์ ทองเกลี้ยง ประธานเครือข่ายตำบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เอามื้อเฉพาะกิจ ที่แปลงของ คุณพี่ สว่าง แก้วนิล หมู่10
โดยมีกิจกรรมเฉพาะกิจ ดังนี้
เราร่วมกันเกี่ยวข้าว เกี่ยวด้วยเคียว เป็นการลงแขกแบบร่วมมือร่วมใจได้ชาวบ้านรอบข้างและสมาชิกโคกหนองนาของเรา เกี่ยวแล้วกอบ มุดเป็นฟ่อน แล้วแทงด้วยคันเหลา หาบเอาไปใส่รถไถ แล้วก็เอาไปโยนใส่รถดูดข้าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจ สนุกสนานไปด้วยกัน
ฝากถึงคนที่ไม่เคยเข้าร่วมเลย ฝากซักนิดนะครับ ถึงเวลาคุณจะทำก็จะไม่มีใครไปช่วยคุณนะครับ สามัคคีคือพลัง ฉันใด ก็ฉันนั้น
วันนี้เราได้ปรึกษาหารือกันถึงกิจกรรมช่วงก่อนปีใหม่ เราจะรวมตัวเฉพาะกิจอีกครั้ง มาช่วยกันทำอาหาร ช่วยกันกิน สนุกสาน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มานั่งโม้กันของใครปลูกอะไร ไปถึงไหน

สรุปกิจกรรม
แปลงของพี่ สว่าง แก้วนิล ไก้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ร่วมด้วยช่วยกัน คนละเล็กละน้อย ทำกันไป คุยกันไป เอามื้อ สนุก ได้งานเยอะ งานออกมาสวยงาม ได้พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิด สำหรับแปลงใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วม คราวหน้าอย่าพลาดนะครับ สนุกสนาน ได้งานแน่นอนครับ ใครที่ติดธุระจริงๆก็ ไม่ว่ากันครับ แต่ถ้าเราร่วมใจ ร่วมพัฒนา โคกหนองนาบ้านสวนเราจะก้าวไปพร้อมๆกันครับ
#ไปด้วยกัน มันจะไปได้ไกล ครับ#

📸 : เครือข่ายโคกหนองนาบ้านสวนเองซั๊วะ 👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾

(Visited 1 times, 1 visits today)